Tuyển dụng Kỹ sư phòng MTCLCN

Thỏa thuận
Hà Nội
Dưới 1 năm
Nhân viên
Cao đẳng
Nhân viên chính thức
Nữ

I. MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC

Nghiên cứu và áp dụng công nghệ hóa nhựa trong sản xuất bao bì nhựa

 

II. NHIỆM VỤ

1. Thực hiện các công việc chuyên về kỹ thuật phối trộn nguyên liệu trong ngành bao bì nhựa

2. Nghiên cứu, phối hợp với các tổ chức, đơn vị bên ngoài Công ty đề xuất phương án công nghệ hóa nhựa để sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm

3. Thực hiện các công việc liên quan đến kiểm tra chất lượng NVL đầu vào, hệ thống quản lý chất lượng

4. Tính định mức tiêu hao nguyên liệu hạt nhựa, màng nhựa

5. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của trưởng phòng

 

III. QUYỀN HẠN

- Được quyền yêu cầu, đề xuất các ý kiến phục vụ công tác quản lý chất lượng

- Được cung cấp trang thiết bị, tài liệu cần thiết để hoàn thành công việc được giao

- Tham gia các khóa đào tạo cần thiết phục vụ công tác chuyển môn

 

IV. YÊU CẦU

1. Yêu cầu về giới tính/ độ tuổi/ ngoại hình/ sức khỏe:

- Giới tính nữ

2.  Yêu cầu về trình độ:

- Cao đẳng trở lên

- Tiếng anh trình độ B

3. Yêu cầu về kỹ năng

- Kỹ năng vi tính thành thạo

4. Yêu cầu về kinh nghiệm

- Không

Nộp đơn online

Files must be less than 10 MB.
Allowed file types: jpg jpeg png.
Định dạng cho phép: PNG, JPG - Dung lượng tối đa: 10 MB
Files must be less than 10 MB.
Allowed file types: pdf.
Định dạng cho phép: PDF - Dung lượng tối đa: 10 MB